Sessjonijiet Virtwali għall-Istudenti tal-Lingwi

Id-Dipartiment tal-Lingwi Barranin se jorganizza serje ta’ sessjonijiet virtwali lil studenti tal-lingwi tas-7 u t-8 Sena li huma nteressati li jużaw il-lingwi b’mod aktar attiv u li lesti li jiskopru dwar lingwi differenti minn dawk li huma familjari magħhom. L-istudenti li għandhom għal qalbhom xi lingwa jew oħra huma għalhekk imħajra li jinagħqdu ma’ studenti li jitgħallmu lingwi differenti u jattendu għal serje ta’ webinars marbutin mal-lingwi. Dawn il-webinars ser jittrattaw aspetti dwar il-lingwa, l-kultura, l-użu u t-tagħlim tal-lingwa u jipproponu attivitajiet li bihom l-istudenti jistgħu jużaw jew ikabbru l-għarfien tagħhom fil-lingwa barranija partikolari li tkun qed tiġi ppreżentata lilhom. Ser ikun hemm sessjonijiet fuq iċ-Ċiniż, il-Franċiż, il- Ġermaniz, l-Għarbi, it-Taljan u l-Ispanjol, kif ukoll xi lingwi oħra li ma’ jiġux mgħallma fl-iskejjel.

Fis-sessjonijiet l-istudenti ser ikollhom ċans jiżviluppaw ħiliet plurilingwi u jieħdu sehem f’attivitajiet diversi permezz tas-sessjonijiet offruti lilhom. Is-sessjonijiet se jsiru kull nhar ta’ Tnejn, jibdew fit-22 ta’ Novembru 2021, bejn l-4:00 u l-5:00, fuq MS Teams. Wieħed mitlub ġentilment japplika hawn: https://forms.office.com/r/APXYrTEjy6. Għal aktar informazzjoni wieħed jista’ jikteb fuq foreignlanguages@ilearn.edu.mt jew iċempel fuq 25982902.

Educational Sessions and Competition for Middle and Secondary Schools – SEA MARVEL Project

The project SEA MARVEL joins forces between organizations that, in Sicily and Malta, work to reduce knowledge gaps and promote timely, concrete and feasible actions, research and campaigns to aid nature protection for innovative sustainable development. The geographical position of these islands allows for strategic analyses pertinent to the understanding of Mediterranean risks and challenges caused by climatic and environmental changes. SEA MARVEL aims to raise awareness of the pressures facing our marine life and mitigate the effects of plastic pollution, declining populations of marine species, alien species invasion and climate change effects, in order to enhance biodiversity and protection in Natura 2000 sites. Through SEA MARVEL, challenges shall be set-up to stimulate the participation of the future generations and coastal communities towards the development of sustainable management plans, and will address in integrated way problems linked to marine litter, unknown species abundance and biodiversity resilience in the face of increasing marine human activities. SEA MARVEL is therefore supporting Ministries for Education and the Environment, schools in Malta and Gozo and citizens to scale-up their contribution to reduce the loss of biodiversity. Effective measures through innovative knowledge-based responsible citizenship, shall facilitate the progress in regional valorization and admiration of marine Natura 2000 sites

Continue reading