L-Edukazzjoni F’Malta Tikseb Riżultati Sbieħ Fi Studju Internazzjonali Fix-Xejriet Tal-Matematika U X-Xjenza

TIMSS, Trends in International Mathematics and Science Study, huwa studju internazzjonali komparattiv fil-kisbiet fil-matematika u fix-xjenza fost il-parteċipanti bl-iskop li jinforma lura t-tagħlim. Dan isir mill-IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement). Malta ħadet sehem ma’ 57 pajjiż ieħor.

Continue reading

Is-Servizz Pubbliku Jiċċelebra il-Jum Dinji tat-Tfal b’Kompetizzjoni

Fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tat-Tfal iċċelebrat mill-UNESCO, l-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti Ewlieni qed iniedi kompetizzjoni għall-istudenti tal-iskejjel primarji li qegħdin fir-raba’, fil-ħames u fis-sitt sena, bit-tema ‘X’tixtieq issir la tikber?’

L-għan ta’ din il-kompetizzjoni huwa li t-tfal minn età żgħira jibdew jaħsbu fuq l-aspirazzjonijiet tagħhom, isiru konxji tal-karrieri diversi li joffri s-Servizz Pubbliku u jirriflettu fuq il-potenzjal tagħhom għall-futur. Dan fid-dawl tal-fatt li kull min jixtieq jagħmel differenza fis-soċjetà tagħna għandu jfittex karriera fis-Servizz Pubbliku.

Continue reading

Important Notice about Changes in iLearn Login

The Information Management Unit (IMU) within the Ministry for Education has advised that Fronter will be discontinued in December.

To access Microsoft services, that include Email, MySchool, Teams, OneDrive, Provision Map, Literacy Pro, etc., Educators nwill need to start using the Microsoft authentication instead of the Fronter authentication.

Staff are advised that they need to acces myapps.microsoft.com by not later than the 10th December. A personal email and/or mobile number, if requested, must be provided so as to enable the self-service password reset.

The Fronter Login will not be available beyond this date.

Step-by-step instructions can be accessed here:

Instructions to access mypass.microsoft.com