Active Citizenship – Webinars for Year 8 to Year 11


The Social Studies department within the Directorate for Learning and Assessment Programmes is once again collaborating with Aġenzija Żgħażagħ to offer a series if webinars to Middle and Secondary School students. This year’s running theme is ‘Active Citizenship’ and the subjects chosen are directly related to the Social Studies
syllabus:

Year 8: Demokrazija I.S.S.A.
Year 9: Nikkontribwixxi I.S.S.A.
Year 10: Nikkontribwixxi I.S.S.A
Year 11: Nikkontribwixxi I.S.S.A

These sessions will be streamed live to students via MS Teams. The Social Studies teacher is to facilitate the streaming session in his or her classroom respectively.

Schools are to appoint a contact person (details to be included in the application) so that Aġenzija Żgħażagħ communicates with the indicated person to make the necessary arrangements. Bookings will be accepted on a first come first served basis and are to be made on the following link: https://forms.office.com/r/KyTCyTgBxC.

Aġenzija Żgħażagħ will be in touch with the person concerned three days before the booked date to re-confirm all the arrangements. Further information about the sessions can be found on the Information Leaflet here:
https://fliphtml5.com/rqmms/nahk.

Sessjonijiet Virtwali għall-Istudenti tal-Lingwi

Id-Dipartiment tal-Lingwi Barranin se jorganizza serje ta’ sessjonijiet virtwali lil studenti tal-lingwi tas-7 u t-8 Sena li huma nteressati li jużaw il-lingwi b’mod aktar attiv u li lesti li jiskopru dwar lingwi differenti minn dawk li huma familjari magħhom. L-istudenti li għandhom għal qalbhom xi lingwa jew oħra huma għalhekk imħajra li jinagħqdu ma’ studenti li jitgħallmu lingwi differenti u jattendu għal serje ta’ webinars marbutin mal-lingwi. Dawn il-webinars ser jittrattaw aspetti dwar il-lingwa, l-kultura, l-użu u t-tagħlim tal-lingwa u jipproponu attivitajiet li bihom l-istudenti jistgħu jużaw jew ikabbru l-għarfien tagħhom fil-lingwa barranija partikolari li tkun qed tiġi ppreżentata lilhom. Ser ikun hemm sessjonijiet fuq iċ-Ċiniż, il-Franċiż, il- Ġermaniz, l-Għarbi, it-Taljan u l-Ispanjol, kif ukoll xi lingwi oħra li ma’ jiġux mgħallma fl-iskejjel.

Fis-sessjonijiet l-istudenti ser ikollhom ċans jiżviluppaw ħiliet plurilingwi u jieħdu sehem f’attivitajiet diversi permezz tas-sessjonijiet offruti lilhom. Is-sessjonijiet se jsiru kull nhar ta’ Tnejn, jibdew fit-22 ta’ Novembru 2021, bejn l-4:00 u l-5:00, fuq MS Teams. Wieħed mitlub ġentilment japplika hawn: https://forms.office.com/r/APXYrTEjy6. Għal aktar informazzjoni wieħed jista’ jikteb fuq foreignlanguages@ilearn.edu.mt jew iċempel fuq 25982902.