Linji gwida għal użu kurrikulari tal-filmati animati Id-Denfil

Bħala parti mill-inizjattivi biex jinħolqu riżorsi edukattivi animati bil-Malti, id-Dipartiment tal-Malti jixtieq jgħarraf lill-għalliema tal-primarja li fis-sit elettroniku https://malti.skola.edu.mt ittellgħu għadd ta’ riżorsi marbuta mal-filmati animati tas-sensiela popolari Id-Denfil.

Dawn il-filmati, barra li jistgħu jintużaw għal skop ta’ rikreazzjoni u divertiment, għandhom iservu wkoll bħala riżorsa għat-taħriġ tal-istudenti f’għadd ta’ ħiliet fil-Malti. Għalhekk inħolqu kampjuni ta’ riżorsi u qed jingħataw ideatu suġġerimenti kif l-għalliema jistgħu jużaw dawn il-filmati animatifil-lezzjonijiet tagħhom biex jgħinu lill-istudenti jilħqu għadd ta’ kisbiet differenti tal-Malti skont is-sillabi tar-4 u 5 sena tal-primarja.

Continue reading

Attività Kurrikulari tad-9 sena fl-Imdina għal Jum Dun Karm

It-Tlieta,18ta’ Ottubru 2022, id-Direttorat għall-Programmi ta’ Tagħlim u Assessjar se jorganizzaw attività biex ifakkru l-poeta nazzjonali. Din l-attività se ssir ġewwa l-Imdinau se jkollha rabta diretta mas-sillabu l-ġdid tad-9 sena fis-Sekondarja. Se ssirattività interattiva bil-poeżija ‘Univers Ieħor’biswit il-Katidral tal-Imdina. Mhux biss se jitgħallmu l-poeżija b’mod interattiv iżda wkoll se joħorġu l-aspetti bijografiċi tal-poeta.Se ssir ukoll żjara fil-mużew tal-Katidralfejn se jżuru l-kamra ddedikata lil Dun Karm. Wara se jintwera filmat fuq il-poeta nazzjonali, Dun Karm, u jsir kwiżż bejn l-istudenti.

L-istudenti se jkollhom ukoll l-opportunità unika li jżuru l-mużew tal-arkivji, fejn se jintwerew materjal antik konness ma’ Malta udokumenti li fihom kliem jew kitbiet antiki bil-Malti. L-attività għandha tieħu madwar sagħtejn. Matul il-ġurnata se jsiru ŻEWĠ sessjonijiet; fid-9.15 (tliet skejjel) u fil-11.00 (tliet skejjel). Il-kapijiet tal-iskejjel huma mħeġġa jibagħtu rappreżentanti tal-iskola tagħhom billi jiktbu lis-Sur Carlston Grima fl-indirizz elettroniku carlston.grima@ilearn.edu.mt. Kull skola hija mitluba li tibgħat klassi waħda biss u li tingħażel sessjoni meta se jattendu. Se jiġu aċċettati l-ewwel SITT skejjelli japplikaw.

Ikklikja hawn sabiex tiddawnlodja aktar informazzjoni dwar Dun Karm Psaila:

Dun Karm Psaila