Research Study on Possible Introduction of Portable Technology in Middle and Secondary Schools

Screen Shot 2020-06-22 at 11.36.55The Directorate for Digital Literacy and Transversal Skills in collaboration with PWC would like to invite you to participate in this Research Study on the Possible Introduction of Portable Technology in Middle and Secondary Schools. This survey is intended for all educators in Year 6 and in the Middle and Secondary schools, including Education Officers, Heads of Schools, Assistant Heads, Heads of Departments, Teachers and LSEs. Click on this link to access the survey: Research Study on Introduction of Portable Technology

The aim of the survey is mainly to:

  • Gain insight on the educational use of portable technological devices in the middle and secondary schools;
  • Evaluate the experience of educators’ through the possible introduction of portable technology and the impact on their teaching.

While the participation in the survey is on a voluntary basis, we would appreciate if you could participate in the survey to share your insights and opinions on their needs within this area.

Survey for Parents/Guardians on Skola Sajf

Sent by Ms. Marthese Borda, MBA Student

As part of my studies I am conducting a survey to see what are the parents’ and guardians’ preferences when choosing to send their child/children to a summer club/summer school. This survey is aimed at parents and guardians who have children under the age of 16 under their care. Survey questions are both in English and Maltese.

Screen Shot 2020-05-22 at 13.10.22

Bħala parti mill-istudji tiegħi qed nagħmel din ir-riċerka bil-għan li ninvestiga l-għażliet tal-ġenituri dwar klabbs tas-sajf (Summer Clubs) u skejjel tas-Sajf.  Dan il-kwestjonarju hu intenzjonat għall-ġenituri u kustodji ta’ tfal taħt l-età ta’ 16-il sena.  Napprezza ħafna l-kummenti tagħkom, għalhekk nitlobkom tagħmlu billi tagħfsu dan il-link t’hawn isfel.  Il-mistoqsijiet huma kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż.

 

2020 MQF Impact Assessment – Stħarriġ Miftuħ Sat-30 Ġunju, 2020

Screen Shot 2020-05-11 at 11.36.32

Il-qafas tal-kwalifiki ta’ Malta kellu impatt fuq xogħlok jew l-istudji tiegħek? Flimkien ma’ SCQFP (Scotish Credit and Qualifications Framework Partnership), NCFHE (National Commission for Further and Higher Education) qed iwettaq studju ta’ valutazzjoni tal-impatt fuq l-MQF (Malta Qualification Framework). Jeħtieġ li nkunu nafu l-feedback tiegħek bħala student, impjegat, min iħaddem, kumpaniji, uffiċjal tal-Gvern, istituzzjoni edukattiva, eċċ.

Nitolbuk tagħmel dan l-istħarriġ ta’ 15-il minuta: https://www.surveymonkey.co.uk/r/MQFImpactAssessmentSurvey  Il-parteċipazzjoni tiegħek fl-istudju se jgħin biex jiġu ifformulati r-rakkomandazzjonijiet lill-MQF