Survey for Parents/Guardians on Skola Sajf

Sent by Ms. Marthese Borda, MBA Student

As part of my studies I am conducting a survey to see what are the parents’ and guardians’ preferences when choosing to send their child/children to a summer club/summer school. This survey is aimed at parents and guardians who have children under the age of 16 under their care. Survey questions are both in English and Maltese.

Screen Shot 2020-05-22 at 13.10.22

Bħala parti mill-istudji tiegħi qed nagħmel din ir-riċerka bil-għan li ninvestiga l-għażliet tal-ġenituri dwar klabbs tas-sajf (Summer Clubs) u skejjel tas-Sajf.  Dan il-kwestjonarju hu intenzjonat għall-ġenituri u kustodji ta’ tfal taħt l-età ta’ 16-il sena.  Napprezza ħafna l-kummenti tagħkom, għalhekk nitlobkom tagħmlu billi tagħfsu dan il-link t’hawn isfel.  Il-mistoqsijiet huma kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż.