San Martin fl-Iskola tal-Baħrija

Illum, biex inzommu mat-tradizzjoni, kellna ‘special online assembly’ fuq San Martin, il-qaddis patrun tal-Baħrija. It-tfal raw vidjow fuq San Martin u kantaw ‘Ġewż, lewż, qastan, tin’. Tajnihom ukoll borża zgħira bil-ħelu u l-ħobża ta’ San Martin. Il-ħelu provditulna b’xejn is-Sinjura Abigail Falzon ta St. Martin’s Self-Service Store u l-ħobż inxtara mill-Kunsill tal-Iskola. Grazzi kbira.

Today, to keep with tradition, we had a special online assembly on St. Martin, the patron saint of Baħrija. The children saw a video on the life of St. Martin and sang the traditional tune ‘Ġewż, lewż, qastan, tin’. They were also given a small bag with sweets and a St. Martin Bun. The sweets were donated by Ms Abigail Falzon of St. Martin’s Self Service Store and the bun was bought by the School Council. A big thank you.