Attivita’ tal-Istudji Soċjali għar-Raba’ Sena fil-Primarja

Elaine Zammit, għalliema tal-istudji soċjali, ippreparat din ir-riżorsa għal dawk it-tfal li bħalissa jinsabu id-dar minħabba l-egħluq tal-iskejjel. Dan il-kwizz huwa ideali għal studenti tar-raba’ sena primarja fejn permezz tiegħu l-istudenti jsiru jafu iktar dwar il-postijiet tal-gżejjer Maltin. Din ir-riżorsa hija ideali biex l-istudenti jilħqu l-mira tat-tagħlim Ġ4.1.2 Nesploraw il-pożizzjoni ġeografika ta’ xi bliet u rħula Maltin u Għawdxin.

L-ewwel jistgħu jibdew billi jaraw dan il-filmat fejn jagħti ħarsa fuq diversi lokalitajiet f’Malta u Għawdex:

 

Il-kwizz jagħti l-opportunita’ lill-istudenti biex ikabbru l-għarfien tagħhom dwar il-karatteristiċi ta’ bosta bliet u rħula f’Malta u Għawdex. L-istampi jgħinu lill-istudenti biex jabbinawhom mal-mistoqsija, u fl-istess ħin ikun hemm ċans li l-istudenti jgħarfu l-postijiet jekk ikunu diġa marru fihom. Il-kwiżż jista’ jiġi repetut iktar minn darba u huwa mod alternattiv kif wieħed jista’ jirrevedi l-materjal li sar fil-klassi b’mod iktar interattiv u li jappella għall-istudenti. Din hija il-link u importanti li wieħed jagħfas fuq Solo Practice biex ikun jista’ jintlagħab:

https://quizizz.com/admin/quiz/5e82e5f824e773001b76b050

Mistoqsijiet li jistgħu jakkumpanjaw din l-attivita’:

-Ġieli mort fil-postijiet msemmija?  X’laqtek?
-Taf issemmi postijiet oħra f’Malta u Għawdex u għalfejn huma msemmijin?
-Jekk ikollok diffikulta’ biex tkun taf post fejn jinsab, taf x’tista’ tuża’ biex jgħinek issib ir-risposta?

F’dan il-każ wieħed jista’ jsemmi u juri fil-prattika l-użu ta’ Google maps. Permezz ta’ din l-għodda wieħed jista’ jesperimenta iktar filwaqt li jitgħallem u jsir iktar familjari fejn jinsabu diversi postijiet fil-gżejjer Maltin.

Maths Wacky Weekly Quiz

The department of Primary Maths has just launched a new project – Maths Wacky Weekly Quiz.  It is another opportunity to do Mathematics at home.  More details can be found in the poster below or by visiting the Primary Maths Website:  https://primarymaths.skola.edu.mt/the-maths-quiz/. Quizzes target students attending Years 3-6.  Activities for Years 3-4 are uploaded on Monday, for Years 5-6 on Wednesday, and for all the family on Friday.

Screen Shot 2020-04-02 at 13.12.40

 

 

Young Scientists (Malta): Activities for Primary School Students

Screen Shot 2020-04-01 at 22.46.09

During this time of school closures, the Department of Primary Science and Technology in Malta is making many new resources available online for students and educators alike. Visit the section ‘Young Scientists’ on their website, with lots of ideas and activities of how one can make interesting and fun activities using everyday objects!

Young Scientists (Malta)

Is-Saħħara Malinja: Ktieb u Attivitajiet bil-Malti

Screen Shot 2020-04-01 at 22.28.59
Din l-istorja se tlaqqana ma’ saħħara u avventura minn tagħha. Aqra l-ħames kapitli qosra u wara aħdem xi attivitajiet biex tipprattika il-ħiliet tal-qari u l-fehim, tal-kitba u tal-grammatika. Idħlu fut din il-websajt sabiex iollkom aċċess għar-riżorsi: Is-Saħħara Malinja.

Miktuba min Jeannette Cardona, għalliema fil-Kulleġġ San Tumas More, Skola Primarja Marsaskala.

Ġorġ Mallia Joħroġ Ktieb b’Xejn għat-tfal li ma jistawx jattendu l-Iskejjel

Screen Shot 2020-04-01 at 20.23.06

L-iskejjel ta’ Malta u Għawdex ingħalqu kollha minħabba l-imxija ta’ virus ikrah li qed jinfetta l-pajjiżi kollha tad-dinja. Melanie u Karl ukoll jispiċċaw maqfulin id-dar mal-ġenituri tagħhom, ma jafux x’se jaqbdu jagħmlu b’ħinhom, għalkemm Melanie tħobb ħafna l-qari. Tirrakkonta l-istorja li qed taqra lil ħuha… dwar tifla jisimha Katie, li tixtri ktieb antik li, iżda, ma għandu l-ebda kitba fih. Imma l-ktieb jgħannilha u jeħodha post ‘l hemm mid-dinja tagħna. Continue reading

L.E.A.F. Activities for Home Schooling

Screen Shot 2020-04-01 at 14.19.55

L.E.A.F. – Learning about Forests in Malta –  will be uploading relevant material to do at home due to the limitations imposed by the Coronavirus pandemic. ‘In’ has become for the time being the new ‘out’ but there are still loads of things to do when confined indoors. This is just one example. More will follow soon…..stay safe!

Activity 1: Nature Watching Activity

L.E.A.F. Malta Facebook Page

Litterless Campaign Lesson Plans for Home Schooling

Screen Shot 2020-04-01 at 14.05.06

FEE international have reviewed Litter Less lesson plans to check if they can be run during the school homing. With most of them there is no problem, and can be adapted from home.  Obviously, they can be used by all schools – not only those participating in the litterless campaign. Click on the following links to access these digital resources:

Young Reporters for the Environment

EkoSkola