L-Iskola tagħna fi żmien ta’ Pandemija: Intervista ma’ Tai Mifsud

Segwi din l-intervista ma’ Tai Mifsud, li jattendi is-sitt sena fll-iskola primarja tar-Rabat (Malta) fi ħdan il-Kulleġġ San Nikola. Tai jitkellem dwar kif huwa jħossu sigur waqt li jkun ll-iskola, u li il-protokolli maħruġa mill-Minsiteru tas-Saħħa qed jiġu osservati. Tai jħeġġeġ lil sħabu li għadhom qegħdin jaħsbu jekk jidħlux lura jew le sabiex huma wkoll jingħaqdu miegħu u mat-tfal l-oħrajn li daħlu lura f’Ottubru li għadda.