Għalliema tal-Letteretura fi ħdan il-Kulleġġ San Nikola tibbublika ktieb ġdid għat-tfal

L-għalliema tal-Letteratura Annabel Warrington, flimkien ma’ ommha Margret Azzopardi (għalliema, illum irtirata) għadhom kemm ippublikaw il-ktieb ‘Sponza Sponżinella’ – l-istorja tal-isponza fuq is-sink tal-kcina. Fl-ahhar tal-ktieb tistgħu issibu ukoll gwida ta’ kif dan jista jintuża sabiex biex tidhol iktar fil-fond tal-istorja. Dan il-ktieb jiffoka ukoll fuq il-kliem onomatopejci. Prosit ferm Anabelle Warrington u Margaret Azzopardi ! (Eta’: 4+ ghalkemm facli jinqara biex jinqara lil tfal izghar ukoll).