Gwida għall-Ġenituri għat-Tagħlim Online – Guide for Online Learning for Parents

Malti

Il-Ministeru għall-Edukazzjoni qed jippubblika linji gwida dwar it-tagħlim onlajn li ser ikun qiegħed isir minn nhar it-Tnejn 15 ta’ Marzu 2021 fl-iskejjel primarji, medji u sekondarji. Din il-gwida qed issir f’forma ta’ mistoqsija u tweġiba, bil-Malti u bl-Ingliż,  għall-ġenituri/gwardjani tat-tfal tal-iskejjel primarji, medji u sekondarji.

Il-Ministeru jiġbed l-attenzjoni li t-tagħlim onlajn ser isir permezz tal-pjattaformi diġitali MS TEAMS u MySchool u t-tagħlim ser isir kuljum skont timetable. It-tagħlim onlajn jinkludi wkoll l-assessjar, il-classwork u l-homework u l-attendenza tat-tfal ser tkun qed tittieħed kuljum.

English

The Ministry of Education has published a set of guidelines on how our students will be learning online during this time when schools will be closed. The guidelines take the form of Frequently Asked Questions (FAQs) and are available in both Maltese and English for parents/guardians of students attending Primary, Middle and Secondary Schools.

Teaching and learning will be based on the online platforms MS TEAMS and MySchool and a timetable will be prepared by the teachers. Online work will include assessment, classwork and home activities, and attendance will be registered everyday.

Għal Aktar Informazzjoni Żur – For More information Visit:

Gwida għall-Ġenituri dwar it-Tagħlim Onlajn